Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a trdoxigenterapia.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Bővebben
Elfogadom
Nem fogadom el

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

WWW.TRDOXIGENTERAPIA.HU
A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján tájékoztatjuk a homlapra látogató illetve annak szolgáltatásait igénybe vevő érintetteket arról, hogy a www.trdoxigenterapia.hu weboldal működtetéséhez kapcsolódóan személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.


ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE ELÉRHETŐSÉGEI, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Esentis Kft székhely, székhely: H-1139 Budapest, Frangepán u. 8-10, elérhetőség , képviselők: Kalcsu Marcell, Kalcsu Balázs 1139 Budapest, Frangepán utca 8-10, marcell@kalcsu.hu, istvan@kalcsu.hu, adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: dpo@esentis.hu

Közös adatkezelők:
A Kozmetikakezelő menüpontban elérhetők azok a közös adatkezelők és a közös adatkezelőkre vonatkozó információk, akikkel az Esentis kft mint adatkezelő írásbeli megállapodást kötött.
A közös adatkezelés a Szalonnal azokra az adatkezelésekre terjed ki, amelyek vonatkozásában az adatkezelők közösen határozták meg az adatkezelés célját és eszközeit. (a táblázatban 1,3,5,6,12,14 sorszámú adatkezelések)

A Paloma Kft-vel az Esentis kft végez közös adatkezelést az Ön hozzájárulásával történő adattovábbítás esetén, a jelen weboldalon megadott hozzájárulása alapján.


A közös adatkezelés lényegi elemei
Szalonnal:
A Szalonok tekintetében a közös adatkezelés nem terjed ki a bejelentkezést követően a Szalon által folytatott önálló adatkezelésre. Ebben a tekintetben a Szalon az adatokat csak és a Szalon külön tájékoztatója szerint az Öntől külön beszerzett hozzájárulása vagy más megfelelő jogalap esetén kezeli marketing vagy egyéb célokra. A jelen adatvédelmi tájékoztató erre az adatkezelésre nem vonatkozik.

A közös adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy a közös adatkezelők jogos érdeke, az Adatkezelés részletesen táblázatban megadottak szerint.
A közös adatkezelés az Ön által megadott bejelentkezési adatoknak a Szalon részére történő átadásáig terjedő folyamatot foglalja amagában.
A Esentis kft által igénybevett adatfeldolgozókat a jelen tájékoztató Személyes adatok továbbítása, címzettek, akik az adatokat megkapják c. pontja sorolja fel.
A közös adatkezelők kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó, és elérhetősége: marketing@kalcsu.hu
Ön kérheti a közös Adatkezelők kapcsolattartóján keresztül vagy bármelyik közös adatkezelőtől az Önre vonatkozó közösen kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és – jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén – tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával továbbá visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.
A közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás feltételeitől függetlenül Ön mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az Adatvédelmi rendelet (GDPR) rendelet szerinti jogait-
Az Öntől érkező, a személyes adatok kezelésére vonatkozó megkereséseket az adatkezelőnek minősülő Felek maguk, önállóan válaszolják meg a közösen elfogadott eljárásrendnek megfelelően. Közös adatkezelési megállapodásban a közös adatkezelők rögzítették a közös adatkezelésük tekintetében alkalmazandó adatbiztonsági követelményeket, valamint az incidensekkel kapcsolatos eljárást. A weboldalon történő adatkezelés biztonságáról az Esentis kft gondoskodik. A közös adatkezelők felelőssége egyetemleges.
A Megállapodásban a közös adatkezelők rögzítették, hogy a weboldalon folytatott közös adatkezelésről az Esentis Kft jelen weblapján az Esentis Kft teszi közzé a tájékoztatást.
A Paloma Kft-vel folytatott közös adatkezelésről részletesebben az ugyfelszolgalat@kalcsu.hu e-mail címen tájékoztatást.


MILYEN ALAPELVEKET KÖVETÜNK?
• a személyes adatokat jogszerűen és az Ön számára átláthatóan kezeljük
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon
• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és csak a szükségesre korlátozódnak
• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható
• észszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a tudomásunkra jutott pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük

FOGALMAK
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ
A szalonra/kozmetikára vonatkozó adatok abban az esetben személyes adatok, ha egyszemélyes, illetve egyéni vállalkozó által működtetett kozmetikáról van szó vagy ha a rendelkezésre álló adatok alapján a szalon kozmetikusa azonosítható
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából
adatkezelő: az a természetes vagy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
A definíciókat részletesebben a GDPR 4. Cikke tartalmazza
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
Szalon: az az adatkezelő, akinek a listája a Kozmetikakereső menüpontban elérhető.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJAADATKEZELÉS RÉSZLETESEN
Az adatkezelési célokat, kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés jogalapját és a törlési, megőrzési időket részletesebben az alábbi táblázat tartalmazza:

  Adatkezelés céljai Kezelt adatok kategóriái Adatkezelés jogalapja Adatok tárolási ideje (törlés)
1.

A weblap működtetése, fenntartása az Esentis Kft által forgalmazott termék(ek) és az azokkal nyújtható kozmetikai kezelések
ismertetéséhez reklámozásához

A weboldal látogatók IP címe

Weboldalunk fenntartása termékeink népszerűsítésére, megimertetésére, marketing célok kiszolgálására jogos érdekünk
Az IP címek látogatás ideje alatt történő kezelése e weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges

Weboldal látogatásának az időtartama
2.

Marketing célú hírlevelek (e-mailben információk trendekről, speciális ajánlatokról, voucherekről) küldéséhez regisztráció
Közvetlen üzletszerzés

név

e-mail cím

Az Ön beleegyezése Amíg az adatkezelési cél fennáll, de nem tovább mint hozzájárulásának a visszavonása
3. Kozmetikakereső térképes szolgáltatás működtetése Kiválasztott helyszin, amely az Ön által megadott egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmas az Ön azonosítására Az Esentis Kft és a Szalon jogos érdeke, hogy a bejelentkezést, a Szalon megtalálását ilyen módon megkönnyítse Mindaddig amíg a jogos érdek fennáll
4.

Marketing statisztika a weboldal látogatottságáról
A honlapra látogatók  céljainak megértése

A látogató IP címe,
azonosító (amelyet a használt süti tárol a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai

Az adatok csak az Esentis kft adatkezelő számára megismerhetők

Az érintett önkéntes hozzájárulása. Amíg az adatkezelési cél fennáll, de nem tovább mint hozzájárulásának a visszavonásat
5. Rólunk mondták- vélemény közzététele a kezelésről, Szalonról Név - akitől a vélemény származik, a vélemény tartalma Az érintett hozzájárulása Amíg az adatkezelési cél fennáll, de nem tovább mint hozzájárulásának a visszavonásat
6. Kozmetikus vagy Szalon  ajánlásának közzététele marketing célokból Név akitől az ajánlás származik és az ajánlás tartalma Az érintett hozzájárulása Amíg az adatkezelési cél fennáll, de nem tovább mint hozzájárulásának a visszavonásat
7. Továbbítás a Paloma Kft részére, amely az Esentis Kft-vel részben azonos tulajdonosi körbe tartozik és az adatokat a weboldalon hirdetett vagy más kozmetikai  termékek vagy szolgáltatások saját vagy az Esentis Kft-vel folytatott közös marketing tevékenyéghez használja fel. (beleértve marketing célú hírlevelek küldését e-mailben, információk trendekről, speciális ajánlatokról, voucherekrő) Közvetlen üzletszerzés   Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn vagy amikor a hozzájárulását visszavonja (amelyik a korábbi időpont)
11. Facebook és Instagram posztok megosztása  üzletszerzés céljából, azért, hogy minél többen értesülnének az eljárásról és minél többen bejelentkeznének ilyen kezelésre egy a Kozmetikakeresőben lévő kozmetikushoz A posztot megosztó érintett és a posztok tartalma Az adattovábbításra az  érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor az Adatkezelő részére a Facebook adatvédelmi irányelvei szerint.

Amíg az adatkezelési cél fennáll, de nem tovább mint hozzájárulásának a visszavonásat
A poszt törlésével az adatkezelés megszűnik

12. Naplózás A weboldal működésének ellenőrzése, biztonsága érdekében Látogatásának dátuma, időpontja, operációs rendszerének és böngészőjének adatai (a látogatott oldal és az IP cím, továbbított adatok az adatkezelő jogos érdeke, hogy ilyen módon is elősegítse a weboldal és az adatok biztonságát 30 nap
14. Panaszkezelés

Kezelt adatok köre:
-    a fogyasztó neve, lakcíme,
-    a panasz előterjesztésének helye, ideje
-     a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
-    a fogyasztó aláírása
-    panasz egyedi azonosítószáma
-    panaszról felvett jegyzőkönyv tartalma és válasz

Jogszabályi kötelezettségünk a panaszkezelés, bírósági eljárás esetén jogos érdekünk Panasza egyéb jogi igénye kezelése céljából a teljesítést követő 5 évig, panasz, igény benyújtása esetén az attól számított 5 évig vagy amíg arra a jogi igény kezelése miatt szükségünk van.

TÁJÉKOZTATÁS  MARKETING TEVÉKENYSÉGHEZ VÉGZETT ELEMZÉSEKRÓL
Az Esentis kft vizsgálja, hogy egy kozmetikushoz egységnyi idő alatt hány vendég regisztrált be. Nézi a tendenciákat. pl. melyik hónapban jelentkeztek be többen. A cél, hogy az egyes régiók népszerűségét vizsgálja. A vizsgálat eredményeként az érintettekre vonatkozóan nincs döntés vagy következmény, csak statisztikai célt szolgál.  Pl. arra tud ezekből következtetni, hogy egy-egy marketing kampány mennyire volt sikeres bizonyos területeken.

SZEMÉLYES ADAT SZOLGÁLTATÁSA JOGSZABÁLYON VAGY SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEN ALAPUL VAGY SZERZŐDÉS KÖTÉSÉNEK ELŐFELTÉTELE
Amennyiben a szerződött kozmetikus a bejelentkezések továbbításához nem adja meg az adatokat, ezt a szolgáltatást nem tudjuk eredményesen teljesíteni. Panaszkezeléshez szükséges adatait jogszabály határozza meg.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, CÍMZETTEK, AKIK AZ ADATOKAT MEGKAPJÁK
Személyes adatokat a következő címzetteknek továbbítunk:
Az Esentis Kft adatfeldolgozójának a Hinora Group Communications Kft -nek, aki webanalitikai és hirdetés-szolgáltatásokat nyújt, továbbá a honlapot karbantartja, üzemelteti és a honlap tárhelyét is biztosítja.
Google Adwords és Analytics szolgáltatásokat nyújtó Googgle cégek
A bejelentkezéshez szükséges adatokat a Szalonok is megkapják, a Paloma Kft a fenti táblázat 7. sorában meghatározott adatokat kapja meg.

SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETNEK TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az igénybevett Google és Facebook szolgáltatások esetén:
EGT-ből az Egyesült Államokba és más országokba irányuló adattovábbítás esetén a Facebook az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződéses feltételek szerint jár el, és az Európai Bizottság egyes országokra vonatkozó megfelelőségi határozataira támaszkodik.
A Google az Európai Gazdasági Térségből más országokba (például az Amerikai Egyesült Államokba) történő adatátvitel esetén betartja a jogi keretrendszereket, amelyek az uniós törvényeknek megfelelő szintű védelmet biztosítanak.
 

TÁJÉKOZTATÁS A HASZNÁLT SÜTIKRŐL(COOKIEK)
 
Süti tájékoztatónkat tekintse meg jelen dokumentum Süti tájékoztató pontjában (alább). A süti tájékoztató tartalmazza azoknak a sütiknek a listáját amikhez a hozzájárulását kérjük.

A Szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Facebook http://www.facebook.com/full_data_use_policy http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
Google https://www.google.com/intl/hu/+/policy/ https://www.google.com/intl/hu/+/policy/pagesterm.html
Twitter http://twitter.com/privacy http://twitter.com/tos

Süti tájékoztató:

Mely webes sütik kezeléséhez nem szükséges hozzájárulás?
A cookie-k (sütik) a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.

Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani.
-    a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”),
-    hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”),
-    felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”),
-    multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”),
-    terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”),
-    a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”).
-    social plug-in modulok, amelyek csak akkor tartoznak a kivétel alá, ha azok kizárólag abban működnek közre, hogy a felhasználó által kért tartalmat megjelenítsék a közösségi oldalon (például a felhasználó profiloldalán vagy üzenőfalán).

Ezek közé a cookie-k közé a Weboldal által használt úgynevezett
-    positive cookie tartozik, melynek célja:

  • a weboldal működéséhez szükséges látogatói adatokat tárolja
  • valamint a weboldalon lévő cookie üzenet elfogadását rögzíti

-    Google reCaptcha cookie, melynek célja a weboldalon található űrlapok botok elleni védelme

Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását?
A Weboldal látogatása során az alábbi, az Ön hozzájárulását igénylő sütik kerülnek kezelésre, amennyiben ehhez Ön a hozzájárulását adta.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó webes sütik is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

-    Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket. (https://google.com/analytics/).
-    Facebook pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé, és segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni. (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools és http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)

Hogyan tudok a webes sütik felett még nagyobb kontrollt gyakorolni?
A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a megőrzési idő korlátozására, generális tiltásra és kivételek meghatározására.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:
•    Google Chrome
•    Firefox
•    Microsoft Internet Explorer 11
•    Microsoft Internet Explorer 10

Nagyon hasznosak a webes sütik hirdetési célból történő gyűjtésének és felhasználásának korlátozását támogató webes szolgáltatások, így például a http://www.aboutads.info/choices és a http://www.youronlinechoices.eu/ oldalak.
 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Esentis kft számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelye valamint az adatfeldolgozók telephelye, adatközpontja.
A személyes adatokat a levelezés kivételével álnevesíti vagy titkosítja. Biztosítjuk a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas kezelését, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.
Fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítjuk, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani.
A papíralapú nyilatkozatokat zárt szekrényben, az elektronikus adatokat jelszóval védett rendszerekben tároljuk.
Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást dolgozunk ki és alkalmazunk.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
Intézkedéseket hozunk annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításainknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.


AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 

HOZZÁFÉRÉS
Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől vissza-jelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.
 

HELYESBÍTÉS
Kérheti személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.
 

TÖRLÉS
Kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
-    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
-    hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
-    jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
-    közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen
-    a személyes adatokat jogellenesen kezelték

Törlésre kerül akkor is sor, ha a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Személyes adatok törlése megtagadható, ha az adatkezelés
-    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges,
-    jogszabályi felhatalmazás alapján történik,
-    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.

Az Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

TILTAKOZÁS
-    Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat saját vagy harmadik személy jogos érdeke céljából végzett adatkezelés ellen
-    Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


TILTAKOZÁS JOGA KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ESETÉN
Ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, jogosult arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a személyes adatok e célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik
 

KORLÁTOZÁS
Kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül
-    vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
-    az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását
-    tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelést korlátozzák, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével egyéb módon csak akkor lehet kezelni, ha
-    az érintett hozzájárul, vagy
-    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
-    más személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
-    közérdekéből szükséges.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel
 

ADATHORDOZHATÓSÁG
Hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő, és/vagy arra, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA
Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, akkor jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja.
A hozzájárulás adatkezelésenként illetve az abban meghatározott egyes csatornák (pl e-mail) külön-külön vonható vissza a marketing@kalcsu.hu-mail címre vagy az Adatkezelő postacímére küldött levéllel.


AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZ BENYÚJTÁSA
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, panaszok a tájékoztató elején megjelölt székhely címre és/vagy e-mail címre küldhetők, ideértve a közös adatkezelői listán megadott címeket is,
Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy adatainak kezelése nem jogszerű, úgy jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:    +36 (1) 391-1400
Telefax:    +36 (1) 391-1410
Honlap:        http://naih.hu
E-mail:        ugyfelszolgalat@naih.hu

Megilleti a bírósági jogorvoslati jog is. A per elbírálása a törvényszék hatásköre. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Fővárosi Törvényszék) kell megindítani, azonban az érintett a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.


DÁTUM: 2018. december 1.